วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Hayoung Guild AlliancePathfinder of Peace Hayoung
Icon
Name
Cooldown
Description
Power of Toleranceติดตัว
เพิ่มอัตราต้านสถานะใบ้และตาบอดให้อัศวินในทีม 50%
ทุกการใช้สกิลจะเพิ่มเกจปลุกพลังให้กับอัศวินในทีม 3
ของรักท็อป : เพิ่มเกจปลุกพลังให้กับอัศวินในทีม 5
Requiem of Light100
ฟื้น HP ให้กับอัศวินในทีม 120% ของพลังโจมตี
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: ฟื้น HP ให้กับอัศวินในทีม 140% ของพลังโจมตี
การอัพเกรดทักษะที่เลเวล 50: บัฟ Vitality ให้กับอัศวินในทีม 
Vitality : เมื่อผู้ถูกบัฟ ใช้สกิล จะฟื้น HP ให้กับตนเอง 70% ของพลังโจมตีฮายอง ใช้ได้ 3 ครั้ง
Shouts of Souls130
เพิ่มพลังโจมตีให้กับอัศวินในทีม 20% เป็นระยะเวลา เทิร์น
เพิ่มเกจปลุกพลังให้กับอัศวินในทีม 5
Lamplight of the Battlefieldสกิลปลุกพลัง
เมื่อสกิลปลุกพลังเต็ม จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับอัศวินในทีม 30% 
Yin-Yang Equalization Hayoung
Icon
Name
Cooldown
Description
Special Basic AttackEffect Attack
โจมตีปกติมีโอกาส 20% ที่จะติด Special Basic Attack 
Block และ Counter ไม่สามารถใช้กับ Effect Attack
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 150% แก่ศัตรู
[เอฟเฟ็กต์ที่ 2] ลดคูลดาวน์สกิลให้กับตนเอง 20 วินาที
ของรักท็อป : ทุกการใช้สกิลจะฟื้น HP ของอัศวินในทีมเท่ากับ 70% ของ พลังโจมตี
Yin-Yang Curtainติดตัว
ลด พลังป้องกัน ให้กับศัตรูทั้งหมด 20% ใน PvE 
ลด พลังป้องกัน ให้กับศัตรูทั้งหมด 30% ในโหมด Mercenary
Yin-Yang Energy100
สร้างความเสียหายตายตัว 20000 ต่อศัตรู 3 เป้าหมาย 2 ครั้ง 
[เอฟเฟ็กต์ที่ 2] สร้างเกราะ Yin-Yang โดยใช้ค่า HP สูงสุดของอัศวิน 30% มาเป็นเกราะให้กับอัศวินในทีม
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: สร้างความเสียหายตายตัว  30000
Golden Path130
สร้างความเสียหายเวทย์ 100% แก่ศัตรูทั้งหมด ลดระยะเวลาบัฟ 2 เทิร์น
การอัพเกรดทักษะที่เลเวล 50: เพิ่มเกจปลุกพลังให้กับอัศวินในทีม 3
Lantern of The Soulsสกิลปลุกพลังเพิ่มค่าความเสียหายและอัตราการโจมตีติดสปีดให้กับอัศวินทั้งหมด 35% เป็นเวลา 3 เทิร์น

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Jave Seven KnightsGuardian Dragon Jave
Icon
Name
Cooldown
Description
Guardian’s Armorติดตัว
สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 30%
เพิ่มอัตราคริติตอลให้แก่ตนเอง 100%
เมื่อตายจะฟื้นคืนชีพได้ 1 ครั้ง พลังชีวิต 25%
ของรักท็อป : ฟื้นคืนชีพด้วยพลังชีวิต 100%
Furious Strike (Awaken)95
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 75% แก่ศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: สร้างความเสียหายทางกายภาพ 85%
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 50: ดูดเลือดจากพลังโจมตี 20%
Dragon Fury (Awaken)
105
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 90% แก่ศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง ทะลุบัฟ
มีโอกาส 50% ที่จะทำให้เกิดสถานะสตั้นแก่เป้าหมายเป็นเวลา 2 เทิร์น
Guardian's Wrath55
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 110% แก่ศัตรูทั้งหมด 3 ครั้ง ทะลุบัฟ
มีโอกาส 100% ที่จะทำให้เกิดสถานะสตั้นแก่เป้าหมายเป็นเวลา 2 เทิร์น
Guardian’s Willสกิลปลุกพลัง
เมื่อสกิลปลุกพลังเต็ม จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตี 5 เป้าหมาย 25%

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Vanessa Seven KnightsMaster of Hourglass Vanessa
Icon
Name
Cooldown
Description
Desert Mageติดตัว
ลดพลังโจมตีของศัตรู 15%
มีเกราะป้องกันการโจมตี 4 เทิร์น
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: ลดพลังโจมตีของศัตรู 20%
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 50: เพิ่มค่าพลังโ๗มตีจุดอ่อนให้อัศวินในทีม 20%
Sandstorm
90
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 70% แก่ศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง ทะลุบัฟ
Enhanced Sandstorm (Cooldown: 90):
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 50% แก่ศัตรูทั้งหมด 3 ครั้ง ทะลุบัฟ
Desert Tidal Wave120
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 120% แก่ศัตรู 4 เป้าหมาย 2 ครั้ง เพิ่มคลูดาวน์สกิลของศัตรู 30 วินาที 
Enhanced Desert Tidal Wave (Cooldown: 120):
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 130% แก่ศัตรู 4 เป้าหมาย 2 ครั้ง เพิ่มคลูดาวน์สกิลของศัตรู 50 วินาที 
Turn Back Timeสกิลปลุกพลัง
ทำการแปลงร่าง รีเซ็ทสกิลปลุกพลังให้อัศวินในทีม ยกเว้นตนเอง
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 50: ฟื้น HP ให้แก่ตนเอง 100%

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Rachel Seven KnightsFire of Resurrection Rachel
Icon
Name
Cooldown
Description
Power of Flames (Awaken)ติดตัว
เพิ่มโอกาสตอบโต้ให้อัศวินในทีม 30%
เมื่อตายจะฟื้นคืนชีพได้ 1 ครั้ง พลังชีวิต 100%
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 50: ทุกการโจมตีจะลดคูลดาวน์สกิลให้อัศวินในทีม 13 วินาที

Blaze (Awaken)90
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 200% จำนวน 2 ครั้งให้กับศัตรู 1 เป้าหมาย
มีโอกาส 100% ที่จะทำให้เกิดสถานะไฟเผาแก่เป้าหมายเป็นเวลา 2 เทิร์น
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: สร้างความเสียหายทางกายภาพ 240% 
Dance of Fire (Awaken) (Cooldown: 80):
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 160% จำนวน 3 ครั้งให้กับศัตรู 3 เป้าหมาย
มีโอกาส 100% ที่จะทำให้เกิดสถานะไฟเผาแก่เป้าหมายเป็นเวลา 2 เทิร์น

Phoenix (Awaken)100
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 150% ลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรู ทั้งหมด 15% เป็นเวลา 2 เทิร์น
Rise! Phoenix! (Awaken) (Cooldown: 70):
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 170% ลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรู ทั้งหมด 20% เป็นเวลา 2 เทิร์น
The First Flameสกิลปลุกพลัง
เมื่อสกิลปลุกพลังเต็ม จะเพิ่มพลังโจมตีคริติคอลให้อัศวินในทีม 30%
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 50: เพิ่มพลังโจมตีให้อัศวินในทีม 30%

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Reginleif Celestial GuardiansPolitical Ruler Reginleif
Icon
Name
Cooldown
Description
Wish of Peaceติดตัว
มีเกราะป้องกันความเสียหายทั้งหมด 7 ครั้ง
เมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า พลังชีวิต ที่เหลืออยู่ จะรอดชีวิตโดยเลือดเหลือ 1 ได้ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ ผลสลับเลือดจะทำงาน โดยจะสลับเลือดกับเป้าหมายที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดในขนาดนั้น

Advent of Light150สร้างความเสียหายทางเวทย์ 90% แก่ศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง ทะลุบัฟ
Crevice of the Univearse120
สร้างความเสียหายเวทย์ 80% แก่ศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง
ลดอัตราคริติคอล 30% แก่เป้าหมายเป็นเวลา 2 เทิร์น
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: ลดอัตราคริติคอล 50% 
Peace Regulatorสกิลปลุกพลัง
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 90% แก่ศัตรู 4 เป้าหมาย 2 ครั้ง ทะลุบัฟ
การอัพเกรดทักษะที่เลเวล 50: อัตราคริติคอล 100%The Harmony Second Seats Reginleif
Icon
Name
Cooldown
Description
Special Basic AttackEffect Attack
โจมตีปกติมีโอกาส 20% ที่จะติด Special Basic Attack 
Block และ Counter ไม่สามารถใช้กับ Effect Attack
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 200% แก่ศัตรู
[เอฟเฟ็กต์ที่ 2] สร้างความเสียหายเวทย์ 50% แก่ศัตรู 4 เป้าหมาย 2 ครั้ง
Harmony's Sourceติดตัว
มีเกราะป้องกันความเสียหายทั้งหมด 7 ครั้ง
หากถูกโจมตีครบ 2 ครั้ง จะทำการล้างสถานะผิดปกติ ให้กับตนเอง
เมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า พลังชีวิต ที่เหลืออยู่ จะรอดชีวิตโดยเลือดเหลือ 1 ได้ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ ผลสลับเลือดจะทำงาน โดยจะสลับเลือดกับเป้าหมายที่มีพลังชีวิตสูงที่สุดในขนาดนั้น
ของรักท็อป : เพิ่มโอกาสติดสปีดให้อัศวินในทีม ต่อ อัศวินสายเวทย์ 1 คน จะเพิ่มให้ 15% 
(มี 5 คน จะเพิ่มให้ 75%)
Advent of Light150
สร้างความเสียหายเวทย์ 100% แก่ศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง ทะลุบัฟ
สลับฟอดมชั่นศตรู
Crevice of the Univearse120
สร้างความเสียหายเวทย์ 95% แก่ศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง 
ลดอัตราคริติคอล 50% แก่เป้าหมายเป็นเวลา 2 เทิร์น
เพิ่มอัตราคริติคอล 60% ให้อัศวินในทีม เป็นเวลา 2 เทิร์น
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: เพิ่มอัตราคริติคอล 80%
Peace Regulatorสกิลปลุกพลัง
สร้างความเสียหายเวทย์ 100% ทะลุบัฟ จำนวน 3 ครั้ง
ให้กับศัตรู 4 อัตราคริติคอล 100%
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 50: เร่งเทิร์น 3 เทิร์น