วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Aris PentagonAloof Yellow Smoke Aris
Icon
Name
Cooldown
Description
Earthen Auraติดตัว
เพิ่มอัตราต้านสถานะผิดปกติให้อัศวินในทีมทั้งหมด 50% เป็นเวลา 4 เทิร์น
มีเกราะป้องการโจมตี 4 ครั้ง
ของรักท็อป : ลดหลอดสกิลปลุกพลังลง 3
Crash It!80
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 200% ให้กับศัตรู 4 เป้าหมาย
มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ติดสถานะสตั้น แก่เป้าหมายเป็นเวลา 2 เทิร์น
Finishing Blow110
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 75% ให้กับศัตรูทั้งหมด
สลับแผนของศัตรูทั้งหมด
Hazardous Presenceสกิลปลุกพลัง
ผลต่อไปนี้จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเกจสกิลปลุกพลังเต็มแล้ว
ลดอัตราบล็อคของศัตรูทั้งหมดลง 60% Conqueror of The Earth Aris
Icon
Name
Cooldown
Description
Special Basic AttackEffect Attack
โอกาส 60% ที่จะเปิดใช้งานเอฟเฟคการโจมตีในการโจมตีพื้นฐาน
Block และ Counter ไม่สามารถใช้กับ Effect Attack
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 150% แก่เป้าหมาย
[เอฟเฟ็กต์ที่ 2] สร้างความเสียหาย 10,000 ดาเมจต่อเป้าหมาย
โอกาส 70% ที่จะทำให้ติดสถานะ สตั้น แก่เป้าหมายเป็นเวลา 2 เทิร์น
Earth Dragon's Spiritติดตัว
โจมตีศัตรู 2 เป้าหมายจากการโจมตีพื้นฐาน
มีเกราะป้องการโจมตี 4 เทิร์น
เกราะเลือด : ความเสียหายที่ได้รับจะไม่เกิน 30% จาก HP สูงสุด
เพิ่มอัตราต้านสถานะผิดปกติให้อัศวินในทีมทั้งหมด 80% 
ของรักท็อป : เกราะเลือด 20%
Split It In Half!80
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 135% ให้ศัตรู 4 เป้าหมาย 2 ครั้ง
ลด อัตราต้านสตั้น ลง 100% เป็นเวลา 2 เทิร์น
ลดระยะเวลาบัฟ 2 เทิร์น
Feel The Difference in Power110
สร้างความเสียหายทางกายภาพ 200% แก่ศัตรูทั้งหมด ทะลุบัฟ
สลับแผนของศัตรูทั้งหมด
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: สร้างความเสียหายทางกายภาพ 250%
Get Down On My Kneesสกิลปลุกพลัง
สร้างความเสียหายตายตัว 25,000 ต่อศัตรู 1 เป้าหมาย 4 ครั้ง
เปิดใช้งาน Chain Attack เมื่อฆ่าเป้าหมายโดยใช้ทักษะนี้
การอัพเกรดสกิลที่ระดับ 50: ทะลุบัฟ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

Abel Seven Demon LordsGuardian of the Will Abel
Icon
Name
Cooldown
Description
Ancient Beingติดตัว
เมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า พลังชีวิต ที่เหลืออยู่ จะรอดชีวิตโดยเลือดเหลือ 1 ได้ 1 ครั้ง 
จากนั้นฟื้นฟูพลังชิวิตด้วย 100% ของพลังโจมตีเวทย์ 
สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 50%
ของรักท็อป : เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ ให้อัศวินในทีม 20%
Serenity Clash110
สร้างความเสียหายทางเวท 350% แก่ศัตรู 3 เป้าหมาย
Double Anhilation130
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 100% แก่ศัตรู 3 เป้าหมาย ทะลุบัฟ
An Eye of Destructionสกิลปลุกพลัง
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 160% แก่ศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: สร้างความเสียหายทางเวทย์  180%
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 50: สร้างความเสียหายเพิ่มเติม 20% กับ HP สูงสุดของเป้าหมายDouble Coexistence Abel
Icon
Name
Cooldown
Description
Special Basic AttackEffect Attack
โจมตีปกติมีโอกาส 20% ที่จะติด Special Basic Attack 
Block และ Counter ไม่สามารถใช้ได้กับ Effect Attack
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 150% แก่เป้าหมาย
[เอฟเฟ็กต์ที่ 2] สร้างความเสียหายเวทย์ 70% ให้กับศัตรู 2 คนที่มีพลังโจมตีสูงสุด
ลดความเร็วของการเพิ่มสกิลปลุกพลัง ลง 3 ช่องเป็นเวลา 2 ครั้ง
Ancient Being
ติดตัว
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ ให้อัศวินในทีม 20%
เมื่อได้รับความเสียหายมากกว่า พลังชีวิต ที่เหลืออยู่ จะรอดชีวิตโดยเลือดเหลือ 1 ได้ 1 ครั้ง 
จากนั้นฟื้นฟูพลังชิวิตด้วย 100% ของพลังโจมตีเวทย์ 
สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 50%
ของรักท็อป : ป้องกันการสลับแผนให้อัศวินในทีม 
Serenity Clash110
สร้างความเสียหายทางเวท 350% แก่ศัตรู 3 เป้าหมาย
[เอฟเฟ็กต์ที่ 2] ลดเวลาบัฟของศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง
Double Anhilation130
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 100% แก่ศัตรู 3 เป้าหมาย ทะลุบัฟ
อัตราคริติคอล 100%
An Eye of Destructionสกิลปลุกพลัง
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 160% แก่ศัตรูทั้งหมด 2 ครั้ง
สร้างความเสียหายเพิ่ม 20% แก่ HP สูงสุดของเป้าหมาย
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: สร้างความเสียหายทางเวทย์  180%
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 50: [เอฟเฟ็กต์ที่ 2] มอบการฟื้นคืนชีพให้แก่ตนเอง

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

Hayoung Guild AlliancePathfinder of Peace Hayoung
Icon
Name
Cooldown
Description
Power of Toleranceติดตัว
เพิ่มอัตราต้านสถานะใบ้และตาบอดให้อัศวินในทีม 50%
ทุกการใช้สกิลจะเพิ่มเกจปลุกพลังให้กับอัศวินในทีม 3
ของรักท็อป : เพิ่มเกจปลุกพลังให้กับอัศวินในทีม 5
Requiem of Light100
ฟื้น HP ให้กับอัศวินในทีม 120% ของพลังโจมตี
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: ฟื้น HP ให้กับอัศวินในทีม 140% ของพลังโจมตี
การอัพเกรดทักษะที่เลเวล 50: บัฟ Vitality ให้กับอัศวินในทีม 
Vitality : เมื่อผู้ถูกบัฟ ใช้สกิล จะฟื้น HP ให้กับตนเอง 70% ของพลังโจมตีฮายอง ใช้ได้ 3 ครั้ง
Shouts of Souls130
เพิ่มพลังโจมตีให้กับอัศวินในทีม 20% เป็นระยะเวลา เทิร์น
เพิ่มเกจปลุกพลังให้กับอัศวินในทีม 5
Lamplight of the Battlefieldสกิลปลุกพลัง
เมื่อสกิลปลุกพลังเต็ม จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับอัศวินในทีม 30% Yin-Yang Equalization Hayoung
Icon
Name
Cooldown
Description
Special Basic AttackEffect Attack
โจมตีปกติมีโอกาส 20% ที่จะติด Special Basic Attack 
Block และ Counter ไม่สามารถใช้กับ Effect Attack
สร้างความเสียหายทางเวทย์ 150% แก่ศัตรู
[เอฟเฟ็กต์ที่ 2] ลดคูลดาวน์สกิลให้กับตนเอง 20 วินาที
ของรักท็อป : ทุกการใช้สกิลจะฟื้น HP ของอัศวินในทีมเท่ากับ 70% ของ พลังโจมตี
Yin-Yang Curtainติดตัว
ลด พลังป้องกัน ให้กับศัตรูทั้งหมด 20% ใน PvE 
ลด พลังป้องกัน ให้กับศัตรูทั้งหมด 30% ในโหมด Mercenary
Yin-Yang Energy100
สร้างความเสียหายตายตัว 20000 ต่อศัตรู 3 เป้าหมาย 2 ครั้ง 
[เอฟเฟ็กต์ที่ 2] สร้างเกราะ Yin-Yang โดยใช้ค่า HP สูงสุดของอัศวิน 30% มาเป็นเกราะให้กับอัศวินในทีม
การอัพเกรดทักษะที่ระดับ 46: สร้างความเสียหายตายตัว  30000
Golden Path130
สร้างความเสียหายเวทย์ 100% แก่ศัตรูทั้งหมด ลดระยะเวลาบัฟ 2 เทิร์น
การอัพเกรดทักษะที่เลเวล 50: เพิ่มเกจปลุกพลังให้กับอัศวินในทีม 3
Lantern of The Soulsสกิลปลุกพลังเพิ่มค่าความเสียหายและอัตราการโจมตีติดสปีดให้กับอัศวินทั้งหมด 35% เป็นเวลา 3 เทิร์น